Kiitos palautteesta!

Published on

Pyysimme palautetta ja kommentteja kyselylomakkeen avulla Vesirallilaisten ja tekniikkakurssilaisten vanhemmilta. Palaute koski kuluneen kevään (2019) aikana järjestettyjä kursseja. Vastausten määrä jäi viiteentoista, mutta tämäkin antaa jo hieman osviittaa siitä, kuinka hyvin olemme onnistuneet Vesirallien ja Lasten tekniikkakurssien toteuttamisessa.

Kaksi asiaa nousi kyselyssä selvästi tärkeimmiksi kehityskohteiksi. Tiedon saaminen lapsen taitojen kehittymisestä jo kurssin aikana ja lasten tasoerot ryhmien sisällä. Sopiva kurssitaso oli löytynyt riittävän helposti (vastausten ka 9,2) ja etukäteisinfoon oltiin tyytyväisiä (ka 9,1). Vastaukset annettiin asteikolla 1-10, jossa 1=täysin eri mieltä, 10=täysin samaa mieltä.

Tiedon saaminen lapsen taitojen kehittymisestä kurssin aikana ei ollut kaikkien mielestä riittävää. 67% vastaajista oli tosin sitä mieltä, että saivat riittävästi tietoa jo kurssin aikana, mutta yksi oli asiasta täysin eri mieltä (arvosana 1, täysin eri mieltä) ja neljä muuta arvioivat tätä asiaa luvuin 2-5 (1=täysin eri mieltä, 10=täysin samaan mieltä). Kysyimme tähän parannusehdotuksia tietenkin myös ohjaajiltamme, jotka palautteen parhaiten voivat jokaisesta lapsesta antaa.

Moni lapsi kulkee itse vesirallikurssille. Toivoisimme jatkossa, että vanhemmat saattaisivat lapsia useammin altaalle ja hakisivat sieltä kurssin päätyttyä, jolloin lyhyt keskustelu ohjaajan kanssa mahdollistuisi. Lapsille itselleen tietenkin annamme välitöntä palautetta kurssilla harjoitusten lomassa. Kuitenkin olisi tärkeää, että ohjaaja ja vanhempi pääsisivät juttusille ainakin muutaman kerran kauden aikana.

Kysy ohjaajalta-päiviä tullaan jatkamaan Vesiralleissa niistä saadun hyvän palautteen perusteella. Tiedotamme kysy ohjaajalta-päivästä kutakin ryhmää kauden alussa. Tekniikkakurssilaisten vanhemmilta toivomme aktiivisuutta mieltä askarruttavissa asioissa altaalla.

Toinen palaute, johon tartumme, koski lasten suuriakin tasoeroja vesirallikursseillamme. Jos ryhmä on taitotasoltaan liian moninainen, voi käydä niin, että toiset lapset joutuvat odottamaan ja toiset eivät meinaa vastaavasti pysyä perässä. Isossa ryhmässä on helpompi jakaa lapsia kahdelle ohjaajalle, jolloin harjoitteita voidaan toteuttaa yksilöllisemmin. Kurssi-ilmoittautumisvaiheessa on erityisen tärkeää, että noudatetaan ohjaajalta saatuja suosituksia. Näin ryhmien tasoerotkin pysyvät paremmin hallinnassa ja opetuksen taso säilyy korkeammalla. Toisaalta tulemme painottamaan vielä paremmin sitä, että ohjaajat jo heti kurssin alussa ohjaisivat väärän tasoisessa ryhmässä olevia lapsia oikealle ryhmätasolle.

Jos et ehtinyt vastaamaan kyselyyn, voit aina lähettää meille palautetta vaikka sähköpostitse osoitteeseen Enable JavaScript to view protected content.

Tags

In association with