Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetukset tallennettu.

Yhteiset toimintatapamme

Vastuullisuus, turvallisuus ja yhdenvertaisuus

Seura noudattaa toiminnassaan Suomen lakia, asetuksia, työehtosopimusta (Urheilujärjestöjen TES) sekä omia toimintaohjeita- ja sääntöjä.

Olemme seurana sitoutuneet Suomen Uimaliiton vastuullisen toiminnan periaatteisiin, joihin kuuluu viisi keskeistä osa-aluetta:

  • Hyvä hallinto
  • Turvallinen toimintaympäristö
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Ympäristö ja ilmasto
  • Antidoping

Hyvä hallinto

Hyvä hallinto merkitsee Cetukselle muun muassa selkeää organisaatiorakennetta, rooleja ja työnjakoa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi kunnioittaen seuran arvoja ja laadittua toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Haluamme erottua seurana luotettavana ja laadukkaana toimijana, jonka päätöksen teon takana on taloudellisesti ja arvoja kannattavat päätökset.

Seuran säännöt ja toimintaohjeet ohjaavat toimintaamme. Niiden avulla pystymme ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja puuttumaan ongelmatilanteisiin. Seuran taloudenhoito ja varainhankinta on vastuullista. Kilpaurheilun johtoryhmä käy vuosittain läpi kilpaurheilun pelisääntöjä ja valmennuslinjaa, jotta se vastaa tarpeita. Henkilöstölle järjestetään sisäistä ja ulkoista koulutusta, jotta voimme tarjota asiakaslähtöistä ja laadukasta toimintaa. Cetus noudattaa urheilujärjestöjen työehtosopimusta.

Turvallinen toimintaympäristö

Cetuksen tavoitteena on tuottaa turvallista uinninopetusta ja valmennusta uintiurheilussa sekä toimia turvallisena työantajana henkilöstölleen. Toimintamme on turvallista, kun toiminnassamme on mukana koulutettuja ohjaajia ja valmentajia, heidät on tehtävään perehdytetty hyvin sekä heitä on riittävästi osallistujamääriin kohden altaalla. Työntekijöiltä tarkistetaan työsuhteen alussa rikosrekisteriote. Seurassamme pyrimme tunnistamaan varhain riskejä, jotka lisäävät loukkaantumisriskiä, muun muassa tekemällä testauksia urheilijoille. Tapahtumien yhteydessä tehdään tapahtumakohtainen turvallisuussuunnitelma ja muuten noudatamme uimahallien turvallisuussuunnitelmaa. Valmentajat osallistuvat vuosittain Trimmi-koulutukseen, jotta he osaavat toimia hallin sulkuaikoina vaaratilanteissa.Leirien osalta valmentajien tulee hyväksyttää leirisuunnitelmat tasovastaavilla tai toiminnanjohtajalla ennen leiriä.

Seurassa toimii työsuojeluvaltuutettu, joka yhdessä toiminnanjohtajan kanssa käy vuosittain läpi riskien kartoitusta, tapahtuneita onnettomuuksia, jonka jälkeen käydään keskustelua yhdessä työterveydenhuollon kanssa. Cetuksen toimintaympäristössä yleisimmät riskit ovat olosuhteisiin liittyvät liukastumiset, uloste- ja oksennusvahingot altaassa ja häiriökäyttäytyminen. Turvallisen uintiurheilun toimintaympäristön takaamiseksi Cetus on käynyt läpi henkilöstön kanssa työsuhteen alussa, miten toimia ongelmatilanteissa (Valmentajan- ja Ohjaajan opas). Seura on myös mukana Väestöliiton tuottamassa Et ole yksin -palvelussa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokaisella jäsenellä on tasavertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja urheiluun Cetuksella. Noudatamme Reilun Pelin keskeisiä periaatteita. Seuramme toimintaan voi osallistua kuka tahansa taitotasosta riippumatta: kurssitarjonta on laajaa ja meillä voi myös huippu-urheilun lisäksi harrastaa matalammalla tasolla. Seuramme noudattaa tasovalmennusta. Kurssirunko on rakennettu niin, että taidot karttuu niin, että halutessaan voi edetä kilpaurheilun pariin kilpauinnissa, vesipallossa ja taitouinnissa joko kilpa-, kilpaharraste- tai harrasteryhmiin. Valmennusryhmiin on valintakriteerit, joiden mukaan ryhmiin hakeudutaan. Valinnoissa otetaan huomioon urheilijat kokonaisuutena.

Seurassa kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia. Kiusaamista (iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella) tai häirintää (epäasiallinen ja huono kohtelu, kuten uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri) ei suvaita missään muodossa.

Ympäristö ja ilmasto

Seura pyrkii toiminnoissaan ottamaan huomioon ympäristöystävällisyyden. Seura käyttää toiminnassaan mahdollisimman vähän paperia, jonka toiminta mahdollistaa. Seura käyttää sähköistä allekirjoitusohjelmaa ja tallentaa asiakirjoja sähköiseen muotoon. Postia lähetetään pääosin sähköisesti skannaamalla, mutta lasten todistukset tehdään paperisena. Leiri- ja kisamatkoille osallistutaan kimppakyydeillä. Varusteiden kierrättämiseksi on Cetus GPeiden yhteydessä järjestetty välinekirppiksiä ja nyt perustettu Whatsapp-ryhmä, helpottaakseen vanhojen treenivälineiden kierrätystä. Seuran kurssitoiminnassa käytetään kaupungin ja muiden yhdistysten kanssa yhteisiä opetusvälineitä.

Antidoping

Seura ja urheilijat ovat sitoutuneita puhtaaseen urheiluun. Kielletyt ja sallitut lääkkeet voi tarkistaa KAMU -lääkehaku (suek.fi). Valmentajia, urheilijoita ja vanhempia kannustetaan osallistumaan SUEKin maksuttomaan Puhtaasti paras-koulutukseen.

Tutustu toimintatapoihimme

Cetuksen toimintasuunnitelma 2023-2024

Cetuksen toimintakertomus 2021-2022

Cetus Espoon säännöt

In association with