Barn- och föräldrasim

Barnet deltar i kursen tillsammans med sin förälder (eller annan vuxen person). I simskolan leker man samtidigt som man övar på nybörjarkunskaper inom simning med hjälp av föräldern. Kursen anordnas I barnbassängen eller terapibassängen (beroende på kurs), och varje kurstillfälle varar 30 minuter.

Krävda förkunskaper

Gruppen passar för över 3-åriga barn, som inte ännu är redo att börja simskolan utan stöd från en bekant vuxen. I simskolan övar man på nybörjarkunskaper med hjälp av den vuxna. Barn- och föräldrasim ä ren utmärkt fortsättning på Familjesim.

Målsättningar

Under kursen tränar man på nybörjarkunskaper såsom korrekt simställning, andningsteknik, att flyta, samt simma på olika sätt med och utan flytredskap. Efter barn- och föräldrasimningskursen kan barnet fortsätta till Lek-och plask-, Nybörjar- eller Simskola 1-kursen; beroende på instruktörens rekommendation.

I samarbete med