Junior Life Saver 2 (+7år)

Junior Life Saver 2 kursen fördjupar sig i redan inlärda livräddningskunskaper. Man lär sig transportera ett ”offer” i vatten, och dyka under olika omständigheter. Man bekantar sig med olika tävlingsmöjligheter och tester inom livräddning.

Krävda förkunskaper

Deltagaren skall ha avklarat Junior Life Saver 1 godkänt.

Målsättningar

Fördjupa sig i redan inlärda kunskaper och avklara Junior Life Saver 2 godkänt.

I samarbete med