Styrelse

Cetus styrelse 2020

Kalle Rasinmaki
förnman.efternamn(at)cetus.fi

Sakari Aalto
förnman.efternamn(at)cetus.fi

Ari Auvinen
förnman.efternamn(at)cetus.fi

Marjokaisa Ryhänen
förnman.efternamn(at)cetus.fi

Salli Schreck
förnman.efternamn(at)cetus.fi

Jussi Teijonsalo
förnman.efternamn(at)cetus.fi

Som medlem i Cetus Esbo rf kan du skriftligt begära om att ett specifikt ärende skall tas upp på ett styrelsemöte. Begäran skall skickas skriftligt till vår verksamhetsledare senast två veckor före ett styrelsemöte. Styrelsen är skyldig att informera om beslut gällande ärendet. Ifall ärendet inte tagits upp, måste styrelsen redogöra för orsaken till detta.

I samarbete med