Hur anmäler man sig?

Till Cetus kursverksamhet anmäler du dig via vår nätbutik. Du kan också anmäla dig per telefon 010-5264540 under våra jourtider. Vi rekommenderar att du anmäler dig via nätet eftersom telefonlinjen överbelastas då anmälningen öppnas. Vi debiterar en tilläggsavgift på 5€ för alla anmälningar per telefon. Man kan INTE anmäla sig till vår kursverksamhet per e-post.

Anmäl dig via nätet

Tryck på ”anmäl dig till kursen”, uppe i till höger på vår startsida. Du vidarebefordras till Cetus nätbutik. Tryck sedan på ”kirjaudu” uppe till höger. Om du inte redan har ett användarkonto, gru da ett nytt. Om du redan har ett användarnamn och lösenord, logga in.

Du kan avgränsa kurserna genom att välja simhall, eller kursinriktning. När du hittat rätt kurs, kan du boka en plats genom att trycka på köpknappen. Fyll i alla krävda uppgifter. Efter detta kan du fortsätta anmäla dig till andra kurser eller genomföra bokningen genom att betala. Om du redan har vidarebefordrats till bank-, eller kreditkortstjänsten kan du inte gå tillbaka för att ändra bokningen. Betalningen sker via Bambora-nätbetalningstjänst, (bank-, eller kreditkort). Anmälningen är bekräftad genast då betalningen gått igenom. Obetalda anmälningar är inte i kraft. Anmälningsbekräftelsen skickas till e-posten som du fyllt i. Det lönar sig att spara bekräftelsen och bekanta sig noggrant med den. Den motsvarar kursbrevet, där du hittar ytterligare info om kursen, undantags dagar, nödvändiga linkar osv. Vi skickar inget ytterligare kursbrev.

Ställ dig i kö

Om kursen du är intresserad av är fullbokad kan du ställa dig i kö. Varje kurs har 30 utsatta kö platser, och varje ledig kursplats är anmäld för respektive kurs. Vi tar kontakt med dig per telefon eller e-post, genast då vi vet om du fått en plast på kursen. Om vi inte tar kontakt, står du fortfarande i kö. Du kan ställa dig i kö till flera kurser samtidigt. Att stå i kö är gratis.

Annullering av kursplats

Du kan annullera din kursplast en vecka (7dygn) före startdatum mot en hanteringsavgift på 15€, genom att ta kontakt till Cetus kundtjänst per telefon under våra jourtider, eller genom att skicka e-post till kurssit(at)cetus.fi. Du kan annullera din kursplats mot 15€ hanteringsavgift, under en vecka (under 7dygn) före startdatum endast med läkarintyg. Läkarintyget skall skickas per post till Esboviksgränden 4, 02320 Esbo, eller skannas och skickas per e-post till kurssit(at)cetus.fi.

För annulleringar som görs då kursen redan påbörjat, debiterar vi hela kursavgiften.

Baby-,syskon- och familjesim anmälningar kan annulleras genom att skicka e-post till vauvaunti(at)cetus.fi. OBS! Uppsägningstiden är 4 veckor fr.o.m. det datumet som annulleringen görs.

Frånvaro

Vi ersätter inte enstaka frånvaro gånger. För längre frånvaro krävs läkarintyg för att få ersättning. Längre frånvaro: minst 4 uteblivna kursgånger efter varandra. Läkarintyget för respektive kurs skall levererar per post till Esboviksgränden 4, 02320 Esbo, eller skannas och skickas per e-post till kurssit(at)cetus.fi. Vi debiterar en hanteringsavgift på 15€ av ersättningssumman. Man kan inte ersätta frånvaro genom att delta i en annan kurs.

Byta kurs

Om du anmält dig eller ditt barn till fel kurs, kan du byta till en kurs med samma pris utan tilläggskostnader. Detta förutsätter att det finns plats på den nya kursen. Om kursen avbryts på deltagarens initiativ, ersätter vi inte kursavgiften. Vi försöker istället hitta en mera lämpande kurs för deltagaren ifråga. Bekanta dig på förhand med förhands färdigheter som krävs för respektive kurs, och bekanta ditt barn gärna med simhallen på förhand. Du kan också boka en privatlektion med en av våra instruktörer. Instruktören kan rekommendera en passande kurs för dig.

Kursen annulleras

Om det kommer för få anmälningar till en kurs, finns det risk att kursen inte ordnas. I fall som detta returneras hela kursavgiften, alternativt erbjuder vi en plats i en annan motsvarande grupp. Om ett kurstillfälle avbokas pga. oförutsägbar orsak, eller orsak som är oberoende av Cetus (t.ex. vattnet blir förorenat), är Cetus inte ersättningsskyldig. Om ett kurstillfälle avbokas pga. orsak som är beroende av Cetus ersätter Cetus undervisningstillfället genom att anordna en ersättande kursgång.

Bekanta dig med kundavtalsvillkoren här.

I samarbete med