Info för klubbmedlemmar

Välkommen med i Cetus dykklubb! För att du skall trivas och få ut det mesta av vår verksamhet har vi gjort upp ett infopaket, där vi vägleder dig i saker gällande dykklubben.

Kort om Cetus dykklubb

Cetus dykklubb är till för alla som utfört fridykarkort (bl.a. AIDA) eller aggregatdykarkort (bl.a. PADI, CMAS, NAUI). Cetus dykklubb är också till för fridyknings entusiaster. Giltig dykklass skall uppvisas före medlemskapet godkänns. Cetus dykklubb arrangerar kurser och fridykningstest med AIDA-sertifikat (Association Internationale puor le Développement de l'Apnée).

Bli medlem

Medlemskap förutsätter att man betalar medlemsavgiften. Medlemmar har rätt att utnyttja föreningens simturer för medlemmar. Medlemskap krävs av alla som deltar i föreningens träning-, och tävlingsverksamhet.

Dykklubbens medlemskap berättigar, utöver föreningens medlemskap, till dykklubbens förmåner och träningsturer. Samtidigt har du möjlighet att bli medlem i Finska Dykarförbundet.

Den som vill bli medlem i dykklubben skall uppvisa giltigt intyg över att ha fått introduktion inom grenen och säkerhet, via Cetus eller annan motsvarande. Det minsta som krävs är godkänt utfört fridykningstest eller en godkänd utförd AIDA-kurs. Fridykarna i Cetus har gjort en egen introbas som stöd för introduktion och fridykningstestet. Introbasen innehåller grundläggande information och övningar angående säkerhet.

Bli medlem i dykklubben här.

Pris:

Cetus medlemskap/kalenderår

  • Dykklubb: vuxen 70€
  • Dykklubb: barn (under 18 år) 40€
  • Dykklubb: familj (1 vuxen + 1 barn under 18 år) 100€
  • Dykklubb: familj (2 vuxna) 120€

Alla som har en giltig fridyknings-, eller aggregatdykningsklass som beviljats av en internationellt känd dykorganisation (bl.a. PADI, CMAS, NAUI, ISS, INTD, AIDA) godkänns som medlem. Hälsointyg krävs också. Om dykkursen man deltar i ännu är på hälft, räcker det om man kan bevisa sitt deltagande i kursen vid skedet man vill bli medlem i Cetus dykklubb.

Förmåner

Dykklubbens medlemmar har rätt att simma på simturerna för Cetus medlemmar. Dessutom har man rätt att delta i dykklubbens träningsturer. Man får låna utrustning som hör till dykklubben. Dykklubbens medlemmar är berättigade till en VIP-förmån hos vår samarbetspartner varuste.net. Mer info hittar du här.

Dykklubbens träningsturer 2022-2023

Dyklubbens medlemmar får träna enligt nedanstående tidtabell. Dessutom får dykklubbens medlemmar simma enligt ovanstående tidtabell för föreningens medlemmar.

  • Måndag, Alberga simhall kl. 20.40-22.00 (hoppbassängen)
  • Tisdag, Esbovikens simhall kl 20.40-22.00 (stora bassängen)
  • Onsdag, Alberga simhall kl. 20.40-22.00 (hoppbassängen)
  • Fredag, Esbovikens simhall kl. 20.40-21.30 (stora bassängen)
  • Lördag, Alberga simhall kl. 21.00-22.00 (hoppbassäng)

Dykklubbens träningsturer

Det är viktigt att följa de gemensamma reglerna och uppmärksamma egen och andras säkerhet. Varje medlem skall bekanta sig med infon om dykklubbens träningsturer, där enskilda simhallar och situationer behandlas närmare. Varje medlem binder sig att följa simhallens ordningsregler och instruktionerna för hur man går till väga under en av dykklubbens träningsturer. Fridykarna binder sig att följa säkerhetsinstruktionerna menade enskilt för dem.

Dykklubbens info

Cetus dykklubb har en egen Facebook-grupp (Cetus Sukelluskerho / Cetus Diving Club), där man uppdaterar nyheter angående verksamhet inom klubben. Gruppen hittar du här. Uppdateringar inom gruppen sker mest på initiativ av medlemmar. Man kan föreslå aktuella ämnen eller nyhets ämnen till sukelluskerho(at)cetus.fi

Fridykarna har en egen aktiv Facebook-grupp, du kan skicka begäran om att bli medlem till ovanstående e-postadress, eller direkt till en nuvarande medlem. På Freediving Team of Finland hittar man också aktuella nyheter och diskussioner angående fridykning.

Cetus dykklubb skickar varje år ut ett nyhetsbrev, där man samlar ihop info om klubbens verksamhet och nyheter angående årets evenemang.

Trygga dykstunder!

I samarbete med